Tanken bakom HSB

Bostadssituationen i Sverige i början av 1900-talet var svår. Åren 1913–15 genomförde Socialstyrelsen en bostadsräkning. Man konstaterade då att svenskarna var trångbodda, dels på grund av att familjerna hade många barn, dels på grund av att många familjer hade inneboende.

I genomsnitt var en tredjedel av hushållen att beteckna som trångbodda, i Norrland mer än hälften. Samtidigt var standarden i de lägenheter som fanns väldigt låg. Särskilt gällde detta för små lägenheter, som i nästan samtliga fall saknade centralvärme och bad- eller duschrum.

Sverige urbaniserades sent. År 1895 bodde till exempel över 50 procent av alla industriarbetare på landsbygden. Under 1910-talet ökade befolkningen i Stockholm med 22 procent, samtidigt som antalet äktenskap ökade med 35 procent. Den kraftigt ökade familjebildningen var ytterligare en förklaring till den akuta bostadskris som uppstod omkring 1920.

Hyrorna steg kraftigt

Befolkningsökningen i städerna motsvarades i allmänhet inte av bostadsproduktionen i början av 1900-talet. Balans mellan utbud och efterfrågan åstadkoms bara tillfälligt, och bristen på lägenheter drev kraftigt upp hyrorna. Under perioden 1895–1915 ökade hyrorna snabbare än lönerna och steg dubbelt så snabbt som byggnadskostnaderna, vilket gjorde att värdet på gamla fastigheter steg med 60 procent. Några stödjande bostadspolitiska insatser från samhällets sida förekom inte på den här tiden.

Privata aktörer byggde hus

Det var främst privata företag som stod för bostadsförsörjningen, men det fanns även stiftelser och aktiebolag med begränsad utdelning som hade bostäder, ofta för en särskild kategori människor som gamla eller medlemmar av ett visst trossamfund. Dessutom fanns en rad bostadsföreningar. Det var dock aldrig tal om någon fortlöpande kooperativ verksamhet. Man bildade en förening, köpte eller byggde en fastighet och sedan lämnades lägenheterna ut mot äganderätt. Undantaget var SKB som byggde hus i Stockholm.

HSB (Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening) i Stockholm bildades 1923, ett år då bostadsnöden var så svår att kommunerna ordnade nödbostäder i exercishus, gymnastiksalar och andra skollokaler, kontor, nedlagda sjukhus, biografer och i en skofabrik. Uppgiften för HSB Stockholm var att förse medlemmarna med billiga och bra bostäder i en bristsituation som i stort sett tedde sig permanent. Bostäderna skulle hållas undan från spekulation.

Riksförbundet bildades 1924

HSBs riksförbund bildades 1924. Redan 1925 anslöt de nybildade HSB-föreningarna i Göteborg, Malmö och Västerås till förbundet. Det övergripande målet för HSB-organisationen kan enklast beskrivas med hyresgäströrelsens slagord: Hälsobostäder åt alla. För medlemmarna ville man bygga bra bostäder, alltså med väldisponerade utrymmen och med högre standard. Och billiga bostäder som var överkomliga för de stora befolkningsgrupperna. Föreningens syfte var också att för medlemmarna själva och genom deras samverkan åstadkomma dessa bostäder, vilket innebar att föreningens mål var kooperativt.

 • DA2013-01441-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0072
  Plan över 1925 års byggnadsproduktion
  Stockholm
  1925
  Kreatör: Malmström
  DA2013-01441-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0072.tif
 • DA2013-01371-SE_CNF_HSB_HSBR_ofor_0002
  HSB-styrelsen
  1925
  Kreatör: Malmström
  DA2013-01371-SE_CNF_HSB_HSBR_ofor_0002.tif
 • DA2013-01370-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0001
  HSB-märket
  1920
  Kreatör: Malmström
  DA2013-01370-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0001.tif
 • DA2013-01402-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0033
  Arbetarlag sysselsatt vid ett HSB-bygge
  Stockholm
  1925
  Kreatör: Malmström
  DA2013-01402-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0033.tif
Plan över 1925 års byggnadsproduktion
Stockholm, 1925
HSB-styrelsen
1925
HSB-märket
1920
Arbetarlag sysselsatt vid ett HSB-bygge
Stockholm, 1925

Relaterade dokument

Bidra till vår historia

Känner du igen någon från bilderna? Har du varit med och byggt eller bott i något av husen? Eller har du något annat du vill dela med dig av som gäller HSB? Hjälp oss att dokumentera vår historia och bidra till vår framtid.

 • Martin
  2020-12-16
  10:48

  HSB

  HSB stod ursprungligen för: Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening. Som svar på frågan nedan från 2013-07-08... hahha.

 • Martin
  2020-12-16
  10:48

  HSB

  HSB stod ursprungligen för: Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening. Som svar på frågan nedan från 2013-07-08... hahha.

 • Lars Matsson
  2017-10-10
  18:26

  HSB Nässjö

  Hej, Min far, Mats Johansson, var HSB ombudsman i Nässjö och initierade och byggde den första brf i staden Hammaren, färdig 1944-45(?). Han anställdes som ritare vid HSB snickerifabrik i Nässjö 1938 och var sedan verkstadschef fram till sin pensionering i början av 70-talet. Bland gamla foton hittar jag en del från snickerifabriken, det äldsta från 1940 av hela arbetsstyrkan. Om intresse finns scannar jag gärna bilderna och skickar till er. Vänliga hälsningar Lars Matsson, professor emeritus

 • Eva
  2013-08-05
  10:34

  Namnet

  Ja, det stämmer att HSB stod för Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening.

 • Anki Johansson
  2013-07-30
  14:56

  Svar - Vad betyder HSB?

  Jag hade exakt samma fundering och hittade, vad jag tror är svaret, under Snabbfakta:

  1923 – Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening i Stockholm bildas och har vid årets slut 245 medlemmar. /Anki • Peter Sköld
  2013-07-08
  06:36

  Vad betyder HSB?

  Alltså själva förkortningen? Jag hittar det inte på denna webbplats i alla fall. Vet ni vad förkortningen står för? Undrar Peter Sköld