Snabbfakta om HSB

HSB utvecklar, bygger och förvaltar bostäder för över en miljon människor. År 2023 är det 100 år sedan vi startade. All vår erfarenhet och kompetens handlar om att göra det goda boendet möjligt för våra medlemmar.

Vi är en idéburen organisation – en kooperation – och ägs av medlemmarna. Vinsten i HSB går tillbaka till verksamheten för att göra den ännu bättre. Vi utvecklar och förvaltar boende med hög kvalitet och attraktiv närmiljö. För oss är det viktigt att ge förutsättningar för en bra och fungerande vardag. HSB står i främsta ledet för att driva på samhällsförutsättningar som påverkar boendet för våra medlemmar, nu och i framtiden.

visionen

Vi är den aktör som har det bästa anseendet när det gäller boendet.

Våra kärnvärden

Engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan – ETHOS.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa det goda boendet.

HSB i siffror

560 000 medlemmar
100 000 bosparkonton
3 900 bostadsrättsföreningar
30 HSB-föreningar

Omtanke genom historien

Sedan starten 1923 har HSB lämnat både stora och små avtryck i den svenska historien.

Sopnedkast, badrum, barnstugor, funktionella kök, tvättstugor med elektriska maskiner och bredband åt alla är bara några exempel på nyheter som HSB introducerat genom åren.

HSB kom till under en tid då boendevillkoren för många var riktigt dåliga. HSBs syfte var att bygga och förvalta bostäder för medlemmarnas räkning och att bedriva sparkasseverksamhet. Tanken att kombinera sparande och byggande var också den unik. Redan från början fastslogs en kvalitativ målsättning i stadgarna: HSB skulle bygga goda bostäder – ett kvalitetstänkande som har varit och är vägledande för HSB sedan dess.

HSB har under alla år verkat för att ta fram lösningar på det som medlemmarna efterfrågat men som inte samhället har möjlighet att erbjuda. Denna drivkraft gäller i allra högsta grad än idag. Du hittar ett antal exempel på lösningar i följande historiska sammanfattning.

Vår historia i korthet

1923 – Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening i Stockholm bildas och har vid årets slut 245 medlemmar.

1924 – Riksförbundet bildas. De fyra första bostadshusen färdigställs i Stockholm och första numret av Vår bostad kommer ut. En helårsprenumeration kostar då två kronor och femtio öre.

1925 – HSB installerar elektriska tvättmaskiner och centrifuger i Rödabergsområdet. Avgiften för en HSB-lägenhet är 25 kr/kvm och år.

1928 – HSB Stockholm bjuder in till pressvisning för att visa upp de första sopnedkasten.

1929 – Den första "barnstugan" i HSBs regi startas. HSB börjar bygga Årsta Havsbad, Sveriges första kooperativa sommarstugeområde.

1939 – En ny köksstandard introduceras: Bänkhöjden ska vara 90 cm och kylskåp blir standard i alla lägenheter.

1942 – HSB inleder arbetet med rymligare bostäder. Mottot är "en familjebostad bör rymma minst två rum och kök".

1962 – Barnsäkra elektriska vägguttag blir standard i HSB.

1981 – HSB bildar ett energiråd för att samordna insatserna på energiområdet och samarbetar med PRO för att utveckla äldreboendet.

1993 – Svårigheter präglar bostadsmarknaden. Vid årets utgång har t ex HSB Stockholm 435 osålda lägenheter.

1995 – HSB brf Understenshöjden i Stockholm färdigställs som ett modernt exempel på hållbar stadsbebyggelse.

1997 – Bättre alternativ för finansiering och sparande: HSB Bank startas.

2000 – HSB vill göra bredbandstekniken tillgänglig för alla. 80% av bostadsrättsföreningarna i HSB Stockholm har tillgång till bredbandsuppkoppling.

2005 – HSB Turning Torso i Malmö står klar och blir med sina 190 meter Nordens högsta skyskrapa.

2007 – Medlemstidningen Hemma i HSB, som ersätter Vår bostad, kommer ut med sitt första nummer.

2009 – I februari ansluter den första bostadsrättsföreningen till HSBs klimatavtal.

2010 – HSB genomför Klimattåget – en landsomfattande turné för att nå ut med kunskap om energi och energisparåtgärder. HSB Klimattåget utses till årets energirådgivare.