Snabbfakta

HELA HSB PÅ 30 SEKUNDER

Vem äger HSB?

Alla medlemmar! Med 669 000 medlemmar, varav majoriteten är boende och bosparare, är HSB Sveriges största bostadskooperation.

Vad gör HSB?

HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige – totalt cirka 25 000 hyresrätter och 340 000 bostadsrättslägenheter. HSB erbjuder också Sveriges största bosparande vilket ger möjlighet till förtur till HSBs befintliga och nya hyresrätter samt nybyggda bostadsrätter i hela landet.

Hur funkar det?

Både de boende själva och bostadsrättsföreningarna är medlemmar i, och därmed ägare till HSB-föreningen. HSB Riksförbund ägs av de 26 HSB-föreningarna.

Hur började det?

HSB grundades 1923 i bostadskrisens Stockholm. Idén var att ge människor tillgång till fler och bättre bostäder. Genom bosparande kunde man bygga bostäder som medlemmarna sedan fick möjlighet att köpa.

Vår vision

Vi är den aktör som har det bästa anseendet när det gäller boendet.

Våra kärnvärden

Engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan – ETHOS.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa det goda boendet.

HSB i siffror (2020)

669 000 medlemmar
136 000 bosparkonton
4 100 bostadsrättsföreningar
26 HSB-föreningar

Omtanke genom historien

Sedan starten 1923 har HSB lämnat både stora och små avtryck i den svenska historien.

Sopnedkast, badrum, barnstugor, funktionella kök, tvättstugor med elektriska maskiner och bredband åt alla är bara några exempel på nyheter som HSB introducerat genom åren.

HSB kom till under en tid då boendevillkoren för många var riktigt dåliga. HSBs syfte var att bygga och förvalta bostäder för medlemmarnas räkning och att bedriva sparkasseverksamhet. Tanken att kombinera sparande och byggande var också den unik. Redan från början fastslogs en kvalitativ målsättning i stadgarna: HSB skulle bygga goda bostäder – ett kvalitetstänkande som har varit och är vägledande för HSB sedan dess.

HSB har under alla år verkat för att ta fram lösningar på det som medlemmarna efterfrågat men som inte samhället har möjlighet att erbjuda. Denna drivkraft gäller i allra högsta grad än idag. Du hittar ett antal exempel på lösningar i följande historiska sammanfattning.

Vår historia i korthet

1923 – Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening i Stockholm bildas och har vid årets slut 245 medlemmar.

1924 – Riksförbundet bildas. De fyra första bostadshusen färdigställs i Stockholm och första numret av Vår bostad kommer ut. En helårsprenumeration kostar då två kronor och femtio öre.

1925 – HSB installerar elektriska tvättmaskiner och centrifuger i Rödabergsområdet. Avgiften för en HSB-lägenhet är 25 kr/kvm och år.

1928 – HSB Stockholm bjuder in till pressvisning för att visa upp de första sopnedkasten.

1929 – Den första "barnstugan" i HSBs regi startas. HSB börjar bygga Årsta Havsbad, Sveriges första kooperativa sommarstugeområde.

1939 – En ny köksstandard introduceras: Bänkhöjden ska vara 90 cm och kylskåp blir standard i alla lägenheter.

1942 – HSB inleder arbetet med rymligare bostäder. Mottot är "en familjebostad bör rymma minst två rum och kök".

1962 – Barnsäkra elektriska vägguttag blir standard i HSB.

1981 – HSB bildar ett energiråd för att samordna insatserna på energiområdet och samarbetar med PRO för att utveckla äldreboendet.

1993 – Svårigheter präglar bostadsmarknaden. Vid årets utgång har t ex HSB Stockholm 435 osålda lägenheter.

1995 – HSB brf Understenshöjden i Stockholm färdigställs som ett modernt exempel på hållbar stadsbebyggelse.

1997 – Bättre alternativ för finansiering och sparande: HSB Bank startas.

2000 – HSB vill göra bredbandstekniken tillgänglig för alla. 80% av bostadsrättsföreningarna i HSB Stockholm har tillgång till bredbandsuppkoppling.

2005 – HSB Turning Torso i Malmö står klar och blir med sina 190 meter Nordens högsta skyskrapa.

2007 – Medlemstidningen Hemma i HSB, som ersätter Vår bostad, kommer ut med sitt första nummer.

2009 – I februari ansluter den första bostadsrättsföreningen till HSBs klimatavtal.

2010 – HSB genomför Klimattåget – en landsomfattande turné för att nå ut med kunskap om energi och energisparåtgärder. HSB Klimattåget utses till årets energirådgivare.

2016 – HSB Living Lab, en flyttbar byggnad med fyra våningar stod klar för inflyttning. Tre av våningarna är bostäder för studenter och gästforskare och på bottenplan finns samverkanslokaler med bland annat kontor, konferensrum, showroom för forskningsprojekt, och en modern tvättstudio. Boendet i HSB Living Lab består idag av 29 lägenheter där hyresgästerna lever i en ständigt föränderlig och utvärderad miljö, allt medan forskningen pågår. 

2020 – HSB lanserar en ny modell för att äga en bostadsrätt: HSB Dela. Modellen vänder sig till unga vuxna i åldern 18 - 29 år som idag har svårt att köpa en egen bostad. HSB Dela innebär att HSB köper 50 procent och köparen 50 procent av en bostadsrätt.

HSBS ORGANISATION

MODERFÖRENING

HSB Riksförbunds uppdrag är att…

…stärka HSBs idé och skapa värde för HSB-föreningarna och dess medlemmar. I det arbetet ingår bland annat att utveckla HSBs gemensamma varumärke, att stärka HSBs roll i samhället, och på uppdrag av ägarna säkerställa effektivitet och hållbar tillväxt med fokus på medlem och kund.


DOTTERFÖRETAG

HSB Affärsstöds uppdrag är att…

…förvalta, utveckla och nyutveckla de gemensamma IT-lösningarna i hela HSB för att kunna leverera kund- och medlemsnytta idag och även i framtiden.

HSB Finansstöds uppdrag är att…

…tillhandahålla betaltjänster och stödja HSB-föreningarna att etablera och upprätthålla en god regelefterlevnad. När HSB bygger nya bostäder har HSBs bosparare förtur och det är HSB Finansstöd som ansvarar för och utvecklar bosparandet. Finansstöd är ställt under Finansinspektionens regulatoriska krav och övervakning.

HSB ProjektPartners uppdrag är att…

…tillsammans med HSB-föreningarna bygga goda bostäder som marknaden, HSBs bosparare och medlemmar efterfrågar. I huvudsak byggs bostäder med bostadsrätt som upplåtelseform. HSB ProjektPartner arbetar även med framtidssatsningar genom det forsknings- och utvecklingsarbete som bedrivs vid HSB Living Lab.