Om webbplatsen

Centrum för Näringslivshistoria, CfN, har på uppdrag av HSB Riksförbund producerat denna webbsida. Syftet är att tillgängliggöra HSBs unika och spännande historia och visa HSBs del i svensk samhällsutveckling.

Upphovsrätt/Copyright

Texter - Centrum för Näringslivshistoria
Bilder - HSB
Design - SomeGuys Digital
Teknisk plattform - Sublime Consulting AB

Vi har arbetat för att finna rätt upphovsrättsinnehavare till samtliga använda fotografier och andra medier. Om någon trots detta anser sig ha blivit kränkt i sin upphovsrätt ber vi er att kontakta oss.

Användning

Verksamma inom HSB får i arbetet använda material från hsb-historen.se. Undantaget är material, t.ex. bilder, som inte tillhör HSB eller Centrum för Näringslivshistoria. För ytterligare information och högupplösta bilder, kontakta Centrum för Näringslivshistoria.

Den som inte arbetar inom HSB och vill använda något av materialet i kommersiellt och/eller annat publikt syfte, måste först kontakta Centrum för Näringslivshistoria.

Frågor och beställningar

Centrum för Näringslivshistoria svarar gärna på frågor om produkten (uppdateringar, etc.) samt hjälper dem som önskar forska om HSBs historia eller som önskar beställa kopior av bilder, film eller ljud i högre upplösning än de ligger på hemsidan.

Kontaktuppgifter

HSB Riksförbund
Fleminggatan 41 
Box 8310
104 20 Stockholm
Tel vx: 010- 442 10 00
E-post: riksforbundet@hsb.se
Hemsida: www.hsb.se

Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 48–50
167 33 Bromma
Tel vx: 08-634 99 00
E-post: info@naringslivshistoria.se
eller bildochfakta@naringslivshistoria.se
Hemsida: www.naringslivshistoria.se