Otto Grimlund - färgstark bostadspolitiker

Otto Grimlund (1893–1969) var en svensk politiker som var ledande inom svensk och internationell hyresgäströrelse. Han var även med och bildade HSB.

Otto Grimlund föddes i Malmö och engagerade sig tidigt i socialdemokratiska arbetarepartiet. 1916 valdes han med mycket knapp marginal till distriktsordförande för Malmös socialdemokratiska ungdom. Det orsakade en splittring i förbundet eftersom det visat sig att han hade varit inblandad i ouppklarade penningaffärer.

I april 1917 fick Otto Grimlund ett telegram av en person som liksom han tillhörde vänsterfalangen inom socialdemokraterna. Otto Grimlund uppmanades att åka till Trelleborg och möta Lenin som efter sin landsflykt i Tyskland skulle resa hem med tåg via Ryssland. Otto Grimlund eskorterade sedan Lenin till Stockholm. Kanske var det vänskapen med Lenin som gjorde att Grimlund blev kommunist, för under 1918–25 var han medlem i den svenska kommunistiska partiledningen, och han arbetade i många år för Kommunistiska Internationalen i Moskva.

Bildade HSB

I april 1923 började Otto Grimlund engagera sig i bostadsfrågor. Han gick med i Hyresgästföreningen, och ett år senare valdes han till ordförande för det nystartade riksförbundet. Då hade han redan, tillsammans med arkitekten Sven Wallander, startat HSB. Otto Grimlund ingick i HSB Stockholms första styrelse och var sekreterare 1925–35.

En anledning till Grimlunds engagemang i hyresgäströrelsen var att kommunistpartiet hade uppmanat landets hyresgästföreningar att bilda en riksorganisation. Moskva ville att föreningarna skulle bli kamporganisationer som stod under partiets inflytande. Hyresgäströrelsen skulle kunna bli kommunistisk med en färgstark ledare som Grimlund.

Otto Grimlund var en person som syntes. Lennart Geijer, justitieminister 1969–76, beskrev honom så här: "Det var en uppseendeväckande klädd person som steg av tåget. Jag tyckte han såg ut som en boskapshandlare från Argentina. Visserligen hade jag inte träffat någon från Argentina överhuvudtaget, men var annars kan man tänkas ha en kanariegul överrock mitt i vintern? Dessutom var han, vad vi med ett fint ord kalla voluminös, och hade ett bulldogsliknande ansikte."

Vägrade beväpna sig

Under många år förblev Otto Grimlund Moskva trogen. Men 1929 krävde Komintern, en sammanslutning av kommunistiska partier i världen, att hyresgästorganisationerna, och därmed HSBs medlemmar, skulle beväpna sig. Då vägrade Otto Grimlund att medverka. Han fick en varning från det svenska kommunistpartiets centralkommitté och förlorade jobbet på partiets tidning.

Försörjningen klarade han genom att han fick 4 000 kronor per år, närmare 109 000 kronor i 2013 års penningvärde, för att stå till HSB-föreningarnas förfogande. Han var vicevärd i ett HSB-hus i Röda bergen i Stockholm där han även bodde. Dessutom medverkade både han och hustrun Olga ofta i Vår bostad.

Avgick oväntat

Men någonting hände 1936. Otto Grimlund avgick med omedelbar verkan från alla sina uppdrag inom HSB och hyresgäströrelsen. Officiellt ska "en svårartad ohälsa" ha drabbat honom. Men andra källor tyder på att han hade misskött sig. Sven Wallander skrev nämligen i sina memoarer att Otto Grimlund hade "en personlig svaghet, nämligen att sköta sin ekonomi väl bohemiskt, vilket i vissa fall utgjorde en fara för HSB." Och när Hyresgästföreningen 1942 skrev sin 25-åriga historia nämndes inte Otto Grimlund trots att han hade varit förbundsordförande i 12 år.

En helt annan karriär väntade: 1942 blev Otto Grimlund godsägare i Klintehamn på Gotland.

Tack till Jonas Nordling på Bostadspionjärer för källa. Läs mer här: Hyresgäster, beväpna er!

 • DA2013-01371-SE_CNF_HSB_HSBR_ofor_0002.tif
  HSB-styrelsen
  1925
  Kreatör: Malmström
  DA2013-01371-SE_CNF_HSB_HSBR_ofor_0002.tif
 • DA2013-01441-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0072.tif
  Plan över 1925 års byggnadsproduktion
  Stockholm
  1925
  Kreatör: Malmström
  DA2013-01441-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0072.tif
 • DA2013-01422-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0053.tif
  Föredrag i Vasaparken
  Föredrag av redaktör Otto Grimlund och arkitekt Sven Wallander vid Hyresgästernas propagandavecka den 2-9 augusti
  Vasaparken, Stockholm
  1925
  Kreatör: Unknown
  DA2013-01422-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0053.tif
HSB-styrelsen
1925
Plan över 1925 års byggnadsproduktion
Stockholm, 1925
Föredrag i Vasaparken
Vasaparken, Stockholm, 1925

Bidra till vår historia

Känner du igen någon från bilderna? Har du varit med och byggt eller bott i något av husen? Eller har du något annat du vill dela med dig av som gäller HSB? Hjälp oss att dokumentera vår historia och bidra till vår framtid.