Alva Myrdal ville förbättra barnens situation

Alva Myrdal (1902–1986) var en svensk politiker och diplomat som var med och formade HSBs sociala verksamhet. Hon var statsråd i den socialdemokratiska regeringen 1966–1973 och tog emot Nobels fredspris 1982.

I hennes och maken Gunnar Myrdals bok "Kris i befolkningsfrågan" från år 1934 betonades vikten av att ansvaret för barns fostran delas mellan föräldrar och samhället genom utbildade barnpedagoger. Alva Myrdal var kritisk till utvecklingen inom verksamheten för barn i förskoleåldern i Sverige. Hon publicerade därför 1935 boken "Stadsbarn" där hon framförde idéer om en ny reformerad svensk barnomsorg som byggde på modern barnpsykologi.

Startade Socialpedagogiska seminariet

Redan året efter fick hon chansen att gå från teori till praktik. Socialpedagogiska seminariet startades 1936 och Alva Myrdal blev skolans rektor. Här utbildades barnpedagoger till HSBs lekstugor och så kallade storbarnkammare i kollektivhus. I utbildningen ingick bl.a. psykologi, pedagogik, hygien och medicinsk barnavård. Genom väl utbildad personal skulle barnen få både en pedagogiskt bra uppfostran och tas om hand fysisk på bästa sätt.

Allvarlig kritik mot makarna Myrdal

Det fanns många som irriterade sig på de lekande barnen i husen. Andra hade helt andra invändningar mot verksamheten. I tidningen NU förekom till exempel 1939 en artikel med rubriken "Myrdals med flera kulturbolsjeviker i HSB". Det var ett angrepp på HSB och verksamheten vid seminariet och barnstugorna. I artikeln beskrevs HSB som en marxistisk bostadsförening.

Den vidare utvecklingen av den kollektiva bostadsidén hade förverkligats i ett kollektivhus på Kungsholmen. I kollektivhuset sköttes hushållsarbetet gemensamt – tvätten kunde kastas ner i ett tvättnedkast och maten kunde beställas till lägenheterna via en mathiss. Det främsta syftet med den kollektiva bostadsformen, menade Alva Myrdal, var att förvärvsarbetande kvinnor skulle slippa dubbelarbete. Att män skulle delta i hushållsarbetet var inte aktuellt vid denna tid.

Barnhotell i kollektivhuset

I huset fanns en speciell barnavdelning för både dagvård och för "helinackordering". Alva Myrdal skrev i en skrivelse:

"Den allra senaste utvecklingen av denna rörelse för ett kooperativt omhändertagande av barnen en viss del av dagen har medfört skapandet av två s.k. "barnhotell" i Stockholm. Det ena är en utbyggnad av H.S.B:s nyaste lekstuga, där barn alltså kunna inackorderas, per dygn eller vecka eller månad, när särskilda omständigheter gör det nödvändigt: föräldrarnas bortresa, sjukdom eller dylikt."

Att inrätta ett barnhotell i bostadskvarteren var som att skapa ett ryskt kollektivhus, skrev man i tidningen NU. Bakom utvecklingen stod, påstods det, makarna Myrdal "som för närvarande verksamt påverkar HSB:s uppfostringstendenser, vilka leder till en uppluckring av familjebanden".

Men långt ifrån alla var kritiska till Alva Myrdals arbete. Signe Wessman, ordförande i Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund skrev 1934 I Vår bostad följande under rubriken "HSB har revolutionerat hemmakvinnornas värld":

"Framför allt har HSB:s lekstugor lett till en revolution i hemmakvinnornas värld. Med dem har vi fått del av den moderna barnuppfostransprincipen, förutom den rent praktiska hjälpen åt husmodern under timmar, då arbetet eller andra hushållsangelägenheter gör det svårt för henne att själv handha barnen."

 • DA2013-02771-SE_CFN_HSB_HSBR_K1ca.1_0002.tif
  Alva Myrdal
  Porträtt.
  Stockholm
  1936
  Kreatör: Jan de Meyere
  DA2013-02771-SE_CFN_HSB_HSBR_K1ca.1_0002.tif
 • DA2013-01660-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0305.tif
  Spädbarnsavdelning i HSB-lekstuga
  Färjan, Stockholm
  1930-1939
  Kreatör: John Stjernström
  DA2013-01660-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0305.tif
 • DA2013-01792-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0440.tif
  Gymnastiksal i HSB-lekstuga
  Stockholm
  1930-1939
  Kreatör: John Stjernström
  DA2013-01792-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0440.tif
 • DA2013-02770-SE_CFN_HSB_HSBR_K1ca.1_0001.tif
  Alva Myrdal
  Undervisning, Socialpedagogiska seminariet.
  Stockholm
  1930-1939
  Kreatör: Unknown
  DA2013-02770-SE_CFN_HSB_HSBR_K1ca.1_0001.tif
Alva Myrdal
Stockholm, 1936
Spädbarnsavdelning i HSB-lekstuga
Färjan, Stockholm, 1930-1939
Gymnastiksal i HSB-lekstuga
Stockholm, 1930-1939
Alva Myrdal
Stockholm, 1930-1939

Bidra till vår historia

Känner du igen någon från bilderna? Har du varit med och byggt eller bott i något av husen? Eller har du något annat du vill dela med dig av som gäller HSB? Hjälp oss att dokumentera vår historia och bidra till vår framtid.