Kontaktuppgifter

HSB Riksförbund

Fleminggatan 41
Box 8310
104 20 Stockholm
Tel vx: 010- 442 10 00
E-post: riksforbundet@hsb.se
Hemsida: www.hsb.se

Centrum för Näringslivshistoria

Grindstuvägen 48–50
167 33 Bromma
Tel vx: 08-634 99 00
E-post: info@naringslivshistoria.se
Hemsida: www.naringslivshistoria.se