Anna Ohlsson

Anna Ohlsson, arkivarie och fil dr i idéhistoria.
Arbetar som arkivarie på Centrum för Näringslivshistoria.