Artiklar

Utmanare i bostadspolitikeN:

Tanken bakom HSB
Bostadssituationen i Sverige i början av 1900-talet var svår. Under åren 1913–15 genomförde Socialstyrelsen en bostadsräkning och konstaterade då att svenskarna var trångbodda, dels på grund av att familjerna hade många barn, dels på grund av att många familjer hade inneboende.

Kampen under de första åren
En stor del av HSBs styrelses tid ägnades i början åt opinionsbildning. Från förbundets sida spreds information om HSB-rörelsens allmänna idéer och man försökte sprida kunskap om de resultat man hade uppnått. Föredragshållare skickades från Stockholm. Först rörde det sig om styrelseledamöter som Otto Grimlund och Sven Wallander.

HSB och miljonprogrammet 
Under 1950-talet och första delen av 1960-talet var bostadsbristen stor. Trots att Sverige byggde flest bostadshus i världen per tusen invånare, fortsatte bostadsbristen att öka. HSB var tidigt ute med krav på en omfattande översyn av bostadsfrågan.

HSB Turning Torso - högst i Norden 
HSB Turning Torso i Malmö är med sina 190 meter Nordens högsta skyskrapa. Den har väckt stort intresse internationellt: Discovery Channel gjorde en dokumentär om byggnaden och The Museum of Modern Art i New York har visat Turning Torso som ett av världens 25 mest spännande höghus.

 

För medlemmarnas bästa

Föreningsverksamheten som kärna
Alla som är medlemmar i HSB kan påverka verksamheten i sina respektive bostadsrättsföreningar, antingen genom att engagera sig i styrelserna eller genom att skriva motioner och rösta på årsstämman.

Den goda bostaden
Bra och billiga bostäder. Det är ord som ofta förknippas med HSB. Men vad innebär en bra bostad, och hur har den historiskt förändrats? Viktigast för HSB under pionjäråren på 1920-talet var inte med nödvändighet en större bostad.

HSB i innovationernas tidevarv
HSBs pionjärtid sammanfaller med samtida samhällsövergripande politiska idéer om det så kallade Folkhemmet. 1920-talet var en tid av rörelser på flera plan, socialt, kulturellt, politiskt, tekniskt. Vad kan man göra med alla sopor som ett hushåll avsätter? Måste en spis vara svart? Hur kan man bygga billigt och bra?

Omsorgen - barnen, fritiden och de äldres boende
Människan ska inte bara bo, hon ska leva också, växa upp, arbeta och åldras. HSB visade tidigt intresse för att skapa rum för livets olika skeden: barnstugor, fritidsanläggningen Årsta havsbad och särskilda boenden för äldre är några exempel på mjukare värden som HSB tidigt intresserade sig för.

Hållbarhet och miljö
I HSBs program har arbetet för en bättre miljö löpt som en röd tråd sedan starten i mitten av 1920-talet. I början handlade det främst om att förbättra miljön i själva bostaden, medan det i dag ofta handlar om ekologi och hållbarhet.

 

Människorna

Sven Wallander - pionjär inom HSB
Sven Wallander (1890-1968) var en av initiativtagarna till bildandet av HSB Stockholm 1923 och HSBs Riksförbund året därpå. Han var verkställande direktör för Riksförbundet och chef för HSBs arkitektkontor till 1958.

Alva Myrdal ville förbättra barnens situationAlva Myrdal
Alva Myrdal (1902–1986) var en svensk politiker och diplomat som var med och formade HSBs sociala verksamhet. Hon var statsråd i den socialdemokratiska regeringen 1966–1973 och tog emot Nobels fredspris 1982.

Otto Grimlund - Färgstark bostadspolitiker 
Otto Grimlund (1893–1969) var en svensk politiker som var ledande inom svensk och internationell hyresgäströrelse. Han var även med och bildade HSB.


Ulla Lindström - Tuff redaktör för Vår Bostad
Vissa människor tycks vara gjorda av
hårdare virke än andra. En av dem var Ulla Lindström, redaktör för Vår bostad under åren 1937–1946. När hon senare utnämndes till statsråd i Tage Erlanders regering blev hon i pressen utsatt för kritik som på många sätt var jämförbar med vår tids näthat.